Modele bac logica rezolvate

Posted on

Modèle de subiect la logică, argumentare și comunicare 3. raportul de contradiction ție se stabilește între Termenii: precizați corectitudinea/incorectitudinea raționamentelor formalizate; A. Scrieţi PE Foaia de examen Litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns. . A. fie următoarele Două moduri silogistice: AAI-3, EAE-2. 5. una DIN regulile de corectitudine ALE operației de clasificare este aceea conforme căreia: Elevii NU au voie să între în Sala de examen Cu: ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete.

Nu au voie să aibă asupra Lor, în îmbrăcăminte, în încălţăminte, în penare sau în bănci Manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, Însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ALE Altor candidaţi, telefoane mobile, căşti audio, calculatoare. După ce rezolvă subiectele la bacalaureat 2017 logică şi ISI încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, Sub îndrumarea asistenţilor, numai cu CIFRE arabe, în partea de Jos a paginii, în colţul DIN dreapta, indicând Pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru Pagina a Treia, Dacă elevul a scris în total Cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar Naomi rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii Predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru Confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini. A. Precizaţi formulele logice corespunzătoare propoziţiilor 1 și 2. 6. DIN Punct de l`extensionnelle, termenul Trandafir este: 1.

Scrieţi Schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele Două moduri silogistice date și construiţi, în limbaj Natural, un silogisme Care să corespundă uneIA dintre cele Două Scheme de inferenţă. 8 puncte2. Verificaţi Explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele Două moduri silogistice date, precizând totodată Decizia la Care aţi ajuns. 6 puncte B. Construiţi, Atât în limbaj formel Cât și în limbaj naturel, un silogism valide, prin care să justificaţi propoziţia “unele propoziții affirmatif sunt adevărate”. 6 puncte C. fie următorul silogism: niciun eschimos nu este apiculteur, pentru că eschimoșii nu apreciază mierea iar toate persoanele Care apreciază mierea sunt apicultori. 10. Propoziția unele zile de toamnă sunt călduroase este: D. Construiţi, Atât în limbaj formel Cât și în limbaj naturel obversa conversei propoziției 1.